Kategorie: Sport

ANWIL razem z Klubem Koszykówki Włocławek

Z inicjatywy spółki ANWIL, sponsora strategicznego Klubu Koszykówki Włocławek, podpisane zostało porozumienie warunkowe pomiędzy zarządem klubu, jego właścicielami oraz zarządem spółki w sprawie zapewnienia solidnych podstaw finansowych dla klubu oraz ewentualnej, dalszej współpracy.

Na mocy porozumienia właściciele klubu, którymi są Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Gmina Miasto Włocławek, zobowiązali się wspólnie z zarządem klubu do podjęcia koniecznych i niezbędnych działań, mających na celu całkowite zniwelowanie kapitału ujemnego sportowej spółki. Jeden z zapisów porozumienia dotyczy także zmiany statutu Rady Nadzorczej klubu i nowego podziału miejsc w jej składzie. Dwa z nich zostaną obsadzone przez przedstawicieli sponsora strategicznego, którzy tę funkcję będą sprawowali społecznie. To standardowa i stosowana w wielu podmiotach dobra praktyka, która gwarantuje właściwy nadzór nad podejmowanymi decyzjami i bieżącą działalnością spółki.

Zarząd ANWILU podkreśla, że jedynie solidne podstawy finansowe umożliwią rozwój oraz osiąganie dalszych sukcesów sportowych przez drużynę Anwil Włocławek w kolejnych sezonach. Podpisane warunkowo porozumienie stanowi wstęp do rozpoczęcia rozmów nad kształtem umowy sponsoringowej na kolejne lata oraz jest wyrazem troski i zaangażowania sponsora strategicznego w budowanie stabilnej pozycji klubu. Oznacza to także, że akcjonariusze i zarząd zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, by realizować najbardziej pożądane kierunki strategii dla sportowej spółki. Oczekiwanym efektem jest profesjonalne podejście do zarządzania i dbałość o kondycję finansową Klubu Koszykówki Włocławek.

ANWIL współpracuje z Klubem Koszykówki Włocławek od ponad 20 lat. W ostatnim czasie, w związku z pandemią koronawirusa, spółka wsparła klub realizując, mimo braku rozgrywek, zapisy umowy sponsoringowej.

Odpowiedzialność biznesowa spółki i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej sprawiają, że klub może liczyć na wiarygodnego i rzetelnego partnera. Podpisane porozumienie daje KKW komfort i bezpieczeństwo w przygotowaniach do nowego sezonu 2020/2021. To ważne w sytuacji, gdy rozgrywki na krajowych parkietach wystartują wcześniej niż zwykle, bo już pod koniec sierpnia.

Udostępnij

Recent Posts

Ulica Kraszewskiego do rozbudowy

Konsorcjum firm: „LUX-DOM” oraz Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zajmą się rozbudową ul. Kraszewskiego. Urząd Miasta…

2 dni temu

Krwiodawcy z ZST nagrodzeni

Zespół Szkół Technicznych z Włocławka zajął II miejsce na szczeblu ogólnopolskim w ramach konkursu „Młoda…

2 dni temu

W sobotę zbiórka wielkogabarytów na kolejnych osiedlach

11 lipca 2020 r. w godz. od 6:00 do 15:00 dużych odpadów pozbędą się mieszkańcy…

2 dni temu

Wyrzucił odpady w lesie razem z własnym adresem

Wyjątkowym brakiem szacunku do przyrody i przepisów prawa wykazał się jeden z pracowników budowlanych, który…

2 dni temu

Ogólnopolski turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu

Oficjalne otwarcie turnieju nastąpi 10 lipca 2020 r. o godz. 10.45 w amfiteatrze na Słodowie,…

2 dni temu

Program „Dobry start”. Rodzice mogą już składać wnioski

Od 1 lipca 2020 roku można składać przez internet wniosek o świadczenie „Dobry start”, o…

2 dni temu