Przy ul. Planty II powstaną nowe miejsca postojowe

REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej – ulicy Planty II, na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Łubnej, w zakresie obejmującym w szczególności:

– budowę czterech zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej, przeznaczonych do parkowania równoległego do osi jezdni ul. Planty II, umieszczonych na terenie obecnego pasa zieleni po północnej stronie jezdni,

– budowę przyległego do ww. zatok chodnika obsługującego te zatoki, znajdującego się pomiędzy nimi bądź jezdnią ul. Planty II a istniejącą ścieżką rowerową,

– wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Planty II w rejonie skrzyżowania z ul. Łubną, z zachowaniem istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz wraz z wykonaniem wymaganego nowego oznakowania pionowego i poziomego (w tym na nowym przejściu dla pieszych) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM”, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą 215 784,13 zł.

Czas na realizację prac wynosi 50 dni.

Udostępnij

Powiązany Wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wiadomości