Wsparcie finansowe do remontu w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

REKLAMA

Wsparcie finansowe udzielane będzie w czterech zakresach: “Inwestycja z klasą” (do 50 %) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny; „Remont krok po kroku” (do 30%) – na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 %) – na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 %) – na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. W 2019 roku na ten cel zapisano w budżecie miasta kwotę 1 mln zł.

We wniosku należy wskazać szczegółowe informacje o robotach budowlanych, m.in.: opis stanu technicznego nieruchomości z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia prac, zakres rzeczowy robót czy zakładane rezultaty realizacji zadania.

Wnioski można składać do 28 czerwca 2019 r.

Warto dodać, że Specjalna Strefa Rewitalizacji swoim zasięgiem objęła cały obszar rewitalizacji Włocławka, czyli teren zawarty pomiędzy ulicami: Towarowa, Targowa wzdłuż Zielonego Rynku (do południowej granicy działki nr ew. 81 KM 50), Królewiecką (od południowej granicy działki nr ew. 78 wzdłuż ulicy Królewieckiej do południowej granicy działki nr ew. 16, wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 16, 17, 18 KM 50), Zduńską (od zachodniej granicy działki nr ew. 20 wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 21 i 161 KM 50), Placem Wolności, wzdłuż Brzeskiej (do południowej granicy działki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy działki nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Towarowej.

Udostępnij

Powiązany Wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wiadomości